BEES

Jacco lives on the island with his bee colony. It is very special to hear this beekeeper talk about his
swarms, how they live and maintain themselves like a bee colony. You would almost fall in love with it…
that's how passionate are the stories about the bees. You can make an excursion at Jacco, but if you
want a private workshop, we can invite Jacco to the yurts so that you can participate with a small
group in his experiences and stories about these special insects.
Do you know that the black bee lives here on Texel, this is the original PRIMAL bee, which has not yet
been worked on. Jacco naturally makes honey, but also other products such as propolis tincture and
ointment and natural antibiotics. www.bijenraadsel.nl

 

JANUARI 2021
Wanneer er ivm COVID door de overheid een negatief reisadvies van het land van herkomst wordt gegeven kan je gratis omboeken naar een andere datum in het seizoen. Deze regeling is geldig vanaf 7 dagen voor aankomst datum tot de dag van aankomst en alleen wanneer het gehele bedrag is overgemaakt en op basis van beschikbaarheid.
Dit reisadvies moet vermeld staan op de officiële website van het land van herkomst;
Nederland: www.rijksoverheid.nl
België: https://diplomatie.belgium.be/

Wanneer wij ivm COVID door de overheid opgelegde regels niet open mogen, dus niet kunnen leveren, dan kan je kiezen tussen gratis omboeken naar een andere datum in het seizoen, of wij retourneren het betaalde bedrag.
Deze regeling is geldig vanaf 7 dagen voor aankomst datum tot de dag van aankomst.

Wanneer je om wilt boeken naar het volgend seizoen – gelden de prijzen voor het nieuwe seizoen en brengen wij het verschil in rekening.
Buiten de hierboven genoemde regeling hanteren wij de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op onze website.

Für unsere Deutsche Gäste:
JANUAR 2021
Wenn die Regierung aufgrund von COVID einen negativen Reisehinweis aus dem Herkunftsland gibt, können Sie kostenlos auf einen anderen Termin in der Saison umbuchen. Diese Vereinbarung gilt ab 7 Tagen vor dem Ankunftsdatum bis zum Tag der Ankunft und nur, wenn der gesamte Betrag überwiesen wurde und je nach Verfügbarkeit.
Dieser Reisehinweis muss auf der offiziellen Website des Herkunftslandes aufgeführt sein.
Deutschland: https://www.auswaertiges-amt.de/de

Wenn wir aufgrund von COVID keine von der Regierung auferlegten Regeln öffnen dürfen und daher nicht liefern können, können Sie zwischen einer kostenlosen Umbuchung zu einem anderen Datum in der Saison wählen, oder wir geben den gezahlten Betrag zurück.
Diese Vereinbarung gilt ab 7 Tagen vor dem Ankunftsdatum bis zum Tag der Ankunft.

Wenn Sie auf die nächste Saison umbuchen möchten, gelten die Preise für die neue Saison und wir berechnen die Differenz.
Zusätzlich zu dem oben genannten Schema verwenden wir die auf unserer Website angegebenen Stornierungsbedingungen.

JANUARY 2021
When the government gives a negative travel advice from the country of origin due to COVID, you can rebook for free to another date in the season. This arrangement is valid from 7 days prior to arrival date until the day of arrival and only when the entire amount has been transferred and subject to availability.This travel advice must be listed on the official website of the country of origin;
The Netherlands: www.rijksoverheid.nl
Belgium: https://diplomatie.belgium.be/
Germany: https://www.auswaertiges-amt.de/de
Other countries: website of the embassy of the country of origin.

If we are not allowed to open due rules to imposed by the government because of COVID, which makes us unable to deliver, you can choose between free rebooking to another date in the season, or we will refund the amount paid.This arrangement is valid from 7 days prior to arrival date until the day of arrival.If you want to rebook to the next season - the prices for the new season apply and we will charge the difference.
We use the cancellation policy for cancellations outside of this Covid schedule.

MEI 2020
Wanneer de maatregelen niet verscherpt worden gaan wij op 1 juli weer in de verhuur.
Natuurlijk met inachtneming van de geldende regels.
Helaas kunnen wij boekingen voor vriendengroepen niet meer accepteren.

APRIL 2020
Het zijn roerige tijden die ons allemaal flink raken, zowel zakelijk als emotioneel.

Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid en adviezen van het RIVM.
Tevens respecteren wij de oproep van de Texelse huisartsen om niet naar Texel te komen.
Texel heeft een grote groep ouderen voor een eventuele uitbraak van het virus is niet voldoende medische capaciteit.
Tot nu toe is er geen verhuur mogelijk aangezien wij geen eigen sanitair hebben.
Ons gedeelde toiletgebouw is gesloten.

Kijk voor verdere informatie hierover op onderstaande link.
https://www.vrnhn.nl/actueel/2020-04-24-toelichting-vakantieparken-en-kampeerterreinen

 

Wees alert, zorg voor elkaar, leef je in en alles met respect voor elkaars mening.

Would you like to find your groceries waiting for you in the yurt on the day of arrival, with everything you need for making a warm meal? In this way, you won’t have to leave again in a hurry or think about what to eat. 

This gives you peace of mind and helps you relax into the rhythm of the yurt.

Two recipes are shown in the PDF file, one for lamb stew and one for pasta with anchovy sauce. Both delicious. The stew takes longer to prepare; give about two hours simmering on the wood burning stove. The anchovy pasta is quick to make. An advantage of these recipes: you’ll get to know the wood burning stove straight away!

  • Order your shopping in advance from the Spar supermarket in Den Hoorn
  • Collect your shopping on arrival or have it delivered for only € 4.50.
  • This Spar shop knows both yurt recipes…which makes ordering easy!

Information and orders

Dark and Silent

DARK
Here on the island it is still very, very dark and very quiet.
In a clear night sky, the Milky Way is visible as a white nebula made up of countless stars. The stars
twinkle like diamonds and you keep looking breathless. You could just spend the night in your
hammock and watch the night sky pass by.
The light you see is the Light of Consolation, this is a beacon on the Mok Bay, and Lange Jaap, the
beautiful, slender, high lighthouse of Den Helder regularly casts its rays over the island.
At pole 15 is the observatory of Volkssterrenwacht De Jager where you can visit
during viewing evenings. Take a look at their website in the agenda.

QUIET
It is also quiet here, you can hear the rustling of the pines when there is some wind. And… when it
has stormed you can still hear the roaring of the sea, also a noise but much lower and further away.
Besides the gulls, geese and many other birds that fly over, last summer we saw and heard a crane…
woww…., Helicopters occasionally fly over that supply the oil rigs, that's a bit of a shame but that's
the way it is now once.